05.06.2024 5 минути

Уебинарите: ефективен и рентабилен начин за комуникация. Но как?

Провеждането на уебинари се очертава като един от най-успешните методи за изграждане на имидж на компетентен и доверен бизнес партньор, осъществявайки непосредствена връзка с клиенти, служители и акционери.

Те са изгодната и лесно достъпна алтернатива на организацията на физическо събитие, на което ще бъдат поканени всички лица от интерес. Свързаните с провеждането на уебинари човешки, материални и времеви ресурси са драстично по-малки и за успешното им осъществяване са необходими единствено лаптоп, камера и интернет свързаност.

Но колкото лесно е да влезете във виртуален контакт с аудиторията Ви, толкова лесно е тази връзка да бъде преустановена от отсрещната страна. За да задържите вниманието на аудиторията до края на уебинара, се изисква добра организационна и съдържателна подготовка. Представяме Ви няколко опорни точки, които ще Ви преведат през подготовката и провеждането на уебинар:

Спрете се на подходящо заглавие

„Теория за пион-нуклеонното взаимодействие“ или „Танцът на вселената“?

Да приемем, че сте компания, занимаваща се с ядрени технологии и организирате уебинар с цел да запознаване на широката общественост с новооткрити процеси във физиката. Кое от по-горните заглавия бихте избрали? Спрете ли се на „Теория за пион-нуклеонното взаимодействие“, много вероятно би било ответната реакция да е: „Пион-какво?!“

А ако публиката се състоеше от специалисти, колко сериозно би се приело „Танцът на вселената“ като заглавие?

Водите ли се от основните характеристики на аудиторията Ви, вероятността да изберете заговарящо заглавие е много възможна. Разбира се, основната функция на заглавието е да информира, но доброто заглавие отговаря на темата и ангажира.

Бъдете конкретни

При онлайн предаването на информация, имате точно определено време, в което да преведете зрителите през ангажиращо и поддържащо интереса пътешествие. При всяка една несигурност от Ваша страна, те могат лесно да изгубят интерес и да се изключат. А Вашите цели, предполагам са съвсем други – да образовате, да вдъхнете надеждност и да изградите образ на експерти в областта, която представяте.

Връзката Ви с аудиторията се държи на един клик разстояние. Помислете как да поднесете информацията, за да постигнете по-голяма ангажираност. Подгответе се да бъдете илюстративни и помислете за реални решения спрямо казусите, които ще засегнете.

Подгответе презентация

Освен върху съдържанието, се съсредоточете и върху изгледа на самата презентацията. Нека тя е визуалният способ, който ангажира вниманието на зрителите и спомага за тяхната концентрация върху това, което казвате.

При подготовката на презентация помислете доколко интересна и полезна ще е всяка тема за публиката. Спрямо важността ѝ съобразете колко време да ѝ отделите. След представяне на големи теми можете да направите пауза, по време на която публиката да осмисли казаното и да се подготви с въпроси.

Дори и да не виждате публиката, тя е там – дръжте се приятелски, усмихвайте се, за да смекчите чувството на дистанция между вас. Разказвайте истории вместо да четете слайдовете: така ще обясните идеите си по лесен за разбиране и запомняне начин.

Режисирайте предварително в кои моменти операторът да показва Вас и кога да зрителите да виждат презентация на екрана.

>>Разберете повече за това, как се представя презентация в излъчване на живо с високо качество

Съобразете се с времето

По време на самия уебинар времето е ограничено. Подгответе си кратки бележки, за да предоставите систематизирана информация относно множеството идеи и концепции, които ще засегнете в рамките на определеното време.

Подгответе план за протичането на уебинара. Така ще намалите всички възможни непредвидени ситуации, които биха осуетили гладкото му преминаване. В него можете да включите следните стъпки:

Разграфете времето, с което разполагате по отделни теми - имайте яснота колко време ще отделите за всяка една тема и се придържайте към плана, за да можете да се вместите във времето, без да пропускате нищо.

Предвидете време за отговор на въпроси от зрителите. Препоръчително е в началото на уебинара съобщете ясно кога зрителите могат да задават въпрос. Съветвам Ви да оставите време за задаване на въпроси или след края на всяка основна тема или в края на уебинарa. 

Кой е от другата страна?

Създайте форма за участие с допълнителни въпроси, тя ще Ви даде приблизителна представа относно очакваната гледаемост на уебинара.

Препоръчваме Ви да включите освен подробна информация относно темата и времето на провеждане на уебинара, допълнителни демографски въпроси. Те ще Ви дадат по-добра представа доколко аудиторията, проявила интерес да гледа уебинара, се припокрива като профил с Вашите очаквания.

  • В случай че уебинарът е предназначен за конкретна публика, можете да използвате възможности за ограничение на достъпа до видеото като хората се валидират с имейл адрес/IP адрес или код за гледане. В този конкретен случай видео плейърът се вгражда на Ваш сайт или лендинг страница.
  • Когато целта на уебинара е да достигне широк обхват, най-често се използват платформите на Facebook, LinkedIn и YouTube

Ограничаване на достъпа със списък кодове и имейл адреси

Изберете подходящото време за провеждане

Изберете подходящ ден, в който би било удобно за публиката да Ви отдели време. Предполагам, уикендите не са удобни както за Вас, така и за аудиторията Ви. Понеделник и петък също така не са препоръчителни дни – много вероятно е гледането на уебинар в тези дни да бъде пренебрегнато, поради възникнали ангажименти, които не търпят отлагане. 

Съобразете също така в кой часови диапазон ще е най-удобно за публиката да отдели време за гледане. Ако се колебаете кой час да изберете, искайте мнение и се съобразете с преобладаващото предпочитание.

Препоръчваме Ви да изпратите имейл с линк към записа до всички записали се за уебинара и по този начин да предоставите възможност на изпусналите го да го гледат в удобно за тях време.

Информирайте достатъчно рано

След като сте избрали заглавие на темата и дата за провеждане, се погрижете да споделите поне една седмица преди уебинара за провеждането му.

Изпратете нюзлетъри с подробна информация до Вашия списък с контакти, публикувайте информация на уебсайта Ви, в социалните мрежи и на партньорски сайтове.

Изпратете напомняне поне 2 или 3 пъти преди провеждането на уебинара, за да си осигурите по-голяма гледаемост

Правилната рецепта

Фийдбек. Фийдбек. Фийдбек. В заключение Ви съветваме да се допитате до зрителите – тяхната обратна връзка ще е достатъчно обективна и ще Ви помогне да доразвие качествата си на добър презентатор.

Също така, след края на уебинара, помислете какво е могло да се получи по-добре и приложете наученото при следващия уебинар.

Универсална рецепта по-скоро няма, но ние сме винаги насреща, за да Ви съдействаме с допълнителни съвети и предложения за успешното провеждане на уебинари!

Контакти

STREAMER.BG
ул. Искър 33
1000 София
България

Поискайте оферта