Workshop на Асоциация дебати България

Информация за събитието:

Европейски парламент в България се обърна към нас, за да направим линеен монтаж на целия workshop, както и да проведем интервюта с участниците. Също така бяха създадени 2 обзорни видеа от събитието. 

Още подробности: 

Клиент: Европейски парламент в България, Асоциация Дебати

Тип събитие: публично събитие

Локация: Дом на Европа

Контакти

STREAMER.BG
ул. Искър 33
1000 София
България

Поискайте оферта