15.03.2017 Време за четене: 7 минути

Видео маркетинг в реално времe

Постигане на емоционална връзка с потребителите

Мигновено си ги представихте, нали?

Предполагам, много добре можете да опишете на какви основни групи се делят клиентите Ви - какви демографски и поведенчески характеристики притежават, как ползват услугите Ви, какво друго избират. Доброто познаване на потребителската база е основно за успеха на всеки бизнес.

Според традиционния маркетинг връзката марка - клиент е едностранна и се формира спрямо изпратените послания от страна на маркетьора към потребителя.

Потребителят е възприеман като заемащ по-скоро пасивна роля, в която не си задава никакви въпроси, не проявява любопитство и променя възприятията си спрямо получената информация.

Но така ли е наистина?

В днешния свят на свързаност адекватно ли е да говорим за едностранна връзка? И ако двустранната връзка е неизменна част от успеха на една компания, то тогава потребителите не би ли трябвало да Ви познават?

Ако те знаеха кои сте?

Представете си следното: Вие сте отговорен за портфолиото на сурово-сушени колбаси. Влизате във възможно най-близкия хипермаркет и заставате пред щанда за колбаси. Оглеждате купувачите, които се приближават към щанда и вече знаете – това е ТОЙ – Клиентът. Пресяга се, за да вземе една щафета от Вашите колбаси и в същия момент се спира от възклицателен глас: „Здравейте! Аз ви познавам много добре. Гледал съм ви на няколко фокус групи, правили сте няколко вкусови тестове....Позволете ми да ви се представя!“

Звучи плашещо, нали?

Реална връзка с потребителите

1 мин. видео = 1 800 000 думи

Видеото се налага като една от най-ефективните форми на маркетинг съдържание. То е ярко и завладяващо средство за разказване на истории, предаване на информация и предизвикане на емоционална реакция.

Благодарение на широката употреба на мобилни устройства, видеото се налага като предпочитан източник на информация. Според проучвания на Cisco, през 2017 г. 69% от интернет трафика ще се състои от видео съдържание.

Неслучайно, видеото заема ключова роля и в стратегията на маркетолози от цял свят. Според изследване на Marketing Tech Blog:

  • 93% от маркетолозите ползват видео за онлайн маркетинг, продажби и комуникация
  • 52% от маркетинговите специалисти посочват видеото като тип съдържание с най-ефективен ROI
Стрийминг

Постпродукция или лайв стрийминг?

Решите ли да инвестирате усилия във видео маркетинг стратегия, пред Вас стоят две възможности - разпространение на монтирано аудио-визуално съдържание и излъчване на живо в интернет.

Постпродукция - алюзия за един идеален свят

Можете да изградите един красив, естетически обогатен и подсилен свят, в който всичко е изпипано и гъделичка сетивата чрез тържественост, сюблимност и съвършеност. В него усещанията, емоциите, възприятията на зрителите са повлияни от построени художествени образи, красиви кадри и въздействащ музикален фон.

Постпродукцията като похват изгражда предварително търсен образ в съзнанието на потребителите. Тя по-скоро цели да утвърди асоциациите на дадена марка, отколкото да е предпоставка за двустранна връзка с потребителите.

Видео + стрийминг = автентична връзка в реално време

Излъчването на живо в интернет позволява на потребителите да се запознаят и да контактуват с Вас посредством видео и чат. Могат да станат гафове, да се видят неподправени емоции и истински хора. Именно тези фактори формират дълбоките човешки взаимоотношения.

Лайв стриймингът носи в себе си символиката на чиста и неукрасена пряка връзка. Комуникацията на живо, чрез непосредствеността си, говори за искрени и отворени взаимоотношения.

Чувство на невъзпрепятствана неотложност

Без чувството на неотложност, желанието губи своята стойност
Jeam Rohn

Видео излъчването в реално време носи в себе си спешност и не търпи отлагане.

То поглъща и обезоръжава добре развитите ни предпазни механизми срещу количеството  информация, насочено към нас. Пренася ни в друг свят, в който диагоналното преминаване през съдържанието има минимални измерения.

Лайв стриймингът в маркетинг контекст внушава важност на информацията, която ще представите пред потребителите си – независимо дали е представяне на нов продукт или презентиране на фирмената Ви философия. Темата на разговор се превръща в актуална и носеща тежест за момента, в който се случва.  

Нека построим съвместно света, в който ще се потопим заедно

Потребителите градят лоялност към хора, а не към брандове, продукти или услуги
Chris Malone

С развитието на дигиталната среда привличането на потребителското внимание става все по-предизвикателна задача.

Информацията, която ни залива ежедневно, от всички ползвани устройства и от физическия свят,  се равнява на 1 000 000 на-пета-степен-байта- единици. Това ни прави все по-избирателни и лесно филтриращи информацията, особено тази, съдържаща директни рекламни призиви.

Ние навлизаме от ерата на индустриализацията в ерата на междучовешките взаимоотношения, където чистите рекламни клишета са шум в ушите и връзките се оповават на прозрачност и автентичност.

Според изследване на Hill Holliday и LIPPINCOTT най-успешните международни компании са вкоренили във фирмената си култура истинска връзка с потребителите, оповаваща се на така добре познатите ни междучовешки принципи:

връзка потребител - бранд, Източник: Hill Holliday и LIPPINCOTT

Видео стриймингът може да се ползва като маркетинг прийом, който чрез основната си характеристика, а именно живата връзка, комуникира:

  • близост
  • ангажираност и лично отношение
  • истинност и неподправеност

Той може да се определи като емоционално-рационален инструмент: прокарва път до сърцата на потребителите чрез установяване на реална и непосредствена връзка, едновременно с това, тази любов е статистически измерима.

Таисия

Как мога да Ви бъда полезна?
С радост ще Ви отговоря!

Още статии от блога ни:

Контакти

STREAMER.BG
ул. Искър 33
1000 София
България

Поискайте оферта

Колко камери ще са необходими?
Ще има ли презентация?
Ще се включват ли дистанционни лектори?
На коя платформа ще се излъчва събитието?
Какъв ще е достъпът до излъчването?