За шаха, контент маркетинга и Live streaming-a

...или как да създадете полезна връзка между специалисти и виртуози

Шахматът е стратегическа игра, датираща от XV век, чиято цел е да се матира противниковия цар. Контент маркетингът е сравнително нов похват за създаване и споделяне на ценно за потребителите съдържание, целящo да инициира благоприятно отношение към марката и призив за действие. Контент маркетингът, както играта на шах, се уповава на теория и стратегия. Контент маркетингът, също както играта на шах, е действен и примери от практиката на водещи специалисти и виртуози могат да спомогнат за постигането на търсените резултати.

Но възможно ли е да свържете специалисти и виртуози именно в стихиен момент по един дискретен начин, който няма да ги притесни или затрудни?

Откритите за посещение спортни събития, например, дават възможност на всеки заинтересован да вникне на живо в играта, но така ли е в други сфери? Каква част от заинтересованите могат да присъстват на главна репетиция на диригент, на операция на светило в областта, на финализиране на последен модел ракети?

Болнично заведение. Кардио операция. Сърдечен хирург, анестизиолог, помощен персонал и една камера с излъчващо устройство, отваряща вратите на операционната към специалисти, които трупат емпирично знание, гледайки в реално време сърдечна операция. Онлайн гледащите отправят своите въпроси към операционната, на които опериращият лекар отговаря по време на самата интервенция.

Посоченият по-горе пример не е фикция, а реален проект на фармацевтична компания, оперираща в България. Чрез лайв стрийминг те създават открит диалог между лекуващ лекар и специалисти в момента на действие, когато много от решенията са продиктувани от ситуацията, опита и интуцията и са трудни за пресъздаване в по-късен момент.

Лекция на известен шахматист, както и на сърдечен хирург, ще помогне на други специалисти да вникнат в развитите от тях стратегии, както и в начина им на мислене. Но сравними ли са думите с гледане на живо на решаваща игра срещу най-големия му опонент, независмо дали е в лицето на друг шахматист или болестта? Игра, в която непредсказуемостта определя следващите ходове с предварително изградена стратегия, но налагаща взимане на решения на момента.

Истинското развитие и принос е извън писмените материали, блог статиите и залите за обучение, той е на терен -  независимо дали е спортна зала или пък операционна.  По време на протичане на събитията човек разбира, истински се наелектризира, става съпричастен и се учи. Силни емоции, обрат на очаквания ход, по-задълбочено вникване в начина на работа и обратна връзка чрез въпроси е незаменимо и автентично преживяване за гледащите.

Чрез излъчването на живо може да бъде споделен опит в натурална среда по дискретен начин и така отдалечени публики да станат част от реална ситуация по ненатрапчив начин. Иползвайки лайв стрийминг, за да свържете Вашите целеви групи с водещи специалисти, ще създадете имидж на емпатичен бранд, носещ добавена стойност.

Таисия

Как мога да Ви бъда полезна?
С радост ще Ви отговоря!

Контакти

STREAMER.BG
ул. Искър 33
1000 София
България

Поискайте оферта