За шаха, контент маркетинга и Live streaming-a

...или как да създадете полезна връзка между специалисти и виртуози

Шахматът е стратегическа игра, датираща от XV век, чиято цел е да се матира противниковия цар. Контент маркетингът е сравнително нов похват за създаване и споделяне на ценно за потребителите съдържание, целящo да инициира благоприятно отношение към марката и призив за действие. Контент маркетингът, както играта на шах, се уповава на теория и стратегия. Контент маркетингът, също както играта на шах, е действен и примери от практиката на водещи специалисти и виртуози могат да спомогнат за постигането на търсените резултати.

Но възможно ли е да свържете специалисти и виртуози именно в стихиен момент по един дискретен начин, който няма да ги притесни или затрудни?

Откритите за посещение спортни събития, например, дават възможност на всеки заинтересован да вникне на живо в играта, но така ли е в други сфери? Каква част от заинтересованите могат да присъстват на главна репетиция на диригент, на операция на светило в областта, на финализиране на последен модел ракети?

Болнично заведение. Кардио операция. Сърдечен хирург, анестизиолог, помощен персонал и една камера с излъчващо устройство, отваряща вратите на операционната към специалисти, които трупат емпирично знание, гледайки в реално време сърдечна операция. Онлайн гледащите отправят своите въпроси към операционната, на които опериращият лекар отговаря по време на самата интервенция.

Посоченият по-горе пример не е фикция, а реален проект на фармацевтична компания, оперираща в България. Чрез лайв стрийминг те създават открит диалог между лекуващ лекар и специалисти в момента на действие, когато много от решенията са продиктувани от ситуацията, опита и интуцията и са трудни за пресъздаване в по-късен момент.

Лекция на известен шахматист, както и на сърдечен хирург, ще помогне на други специалисти да вникнат в развитите от тях стратегии, както и в начина им на мислене. Но сравними ли са думите с гледане на живо на решаваща игра срещу най-големия му опонент, независмо дали е в лицето на друг шахматист или болестта? Игра, в която непредсказуемостта определя следващите ходове с предварително изградена стратегия, но налагаща взимане на решения на момента.

Истинското развитие и принос е извън писмените материали, блог статиите и залите за обучение, той е на терен -  независимо дали е спортна зала или пък операционна.  По време на протичане на събитията човек разбира, истински се наелектризира, става съпричастен и се учи. Силни емоции, обрат на очаквания ход, по-задълбочено вникване в начина на работа и обратна връзка чрез въпроси е незаменимо и автентично преживяване за гледащите.

Чрез излъчването на живо може да бъде споделен опит в натурална среда по дискретен начин и така отдалечени публики да станат част от реална ситуация по ненатрапчив начин. Иползвайки лайв стрийминг, за да свържете Вашите целеви групи с водещи специалисти, ще създадете имидж на емпатичен бранд, носещ добавена стойност.

Таисия

Как мога да Ви бъда полезна?
С радост ще Ви отговоря!

Контакти

STREAMER.BG
ул. Искър 33
1000 София
България

Поискайте оферта

Колко камери ще са необходими?
Ще има ли презентация?
Ще се включват ли дистанционни лектори?
На коя платформа ще се излъчва събитието?
Какъв ще е достъпът до излъчването?