Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 2

16:00:00ч. 04.01.2017

 

В УАСГ, на 04.01.2017г ще се състои втората от поредицата срещи, на които представители от неправителствения сектор, бизнес, институции и браншови организации, дискутират предизвикателствата и възможностите за развитие на София.

Срещата се организира от Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) към Столична община и е част от работата по "Визия за София".

Целта на поредицата от срещи е да се създаде методика за съставяне на визия и да се очертаят посоките за развитие на столицата в следващите десетилетия.

 

В срещата ще участват:

Иван Аврамов, председател на Камара на архитектите, РК-София град

Белин Моллов - архитект

Ашод Дерандонян, основател на фондация "Заслушай се"

Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност"

Борислав Бориславов, Висше строително училище „Любен Каравелов"

Горан Миланов, Българска фасилити мениджмънт асоциация

Филип Ферфериев, Чериът Моторс

Силвия Христова, общински съветник

Гергин Борисов, представител на „Спаси София"

Иглика Йорданова, изпълнителен директор на "Колиърс Интернешънъл"

Иво Божков, общински съветник

Даниел Томов, представител на компания "Eleven"

Никола Венков, изследовател

Божидар Божанов, електронно правителство

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 6

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 6

17:00 ч. 13.01.2017
гледания: 864

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 5

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 5

17:00 ч. 11.01.2017
гледания: 732

Обсъждане на насоки за съставяне на дългосрочна Визия за София

Обсъждане на насоки за съставяне на дългосрочна Визия за София

18:00 ч. 31.01.2017
гледания: 948

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 4

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 4

17:00 ч. 09.01.2017
гледания: 755

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 3

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 3

16:00 ч. 06.01.2017
гледания: 974

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 1

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 1

16:00 ч. 21.12.2016
гледания: 2173