Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 1

16:00:00ч. 21.12.2016

 

На 21 декември от 16.00 във фоайето на УАСГ ще се проведе първата от серия работни срещи по проект "Визия за София".

Проектът има за цел да създаде дългосрочна визия за развитие на града и градската среда.

Срещата се организира от Координационния екип на Визията към НАГ, а за участие в нея са поканени:

1. Г-н Иван Велков (представител на политическа група 5 и зам-председател на Столичен общински съвет);
2. Ланд.Арх. Веселина Калайкова (член на УС на "Съюз на ландшафтните архитекти");
3. Инж. Георги Кордов (председател на РК София-град в “Камара на инженерите в инвестиционното проектиране”)
4. Проф. Александър Кьосев (директор на "Културния център на Софийския университет");
5. Г-жа Мария Малцева (представител на ГИ “София - зелена столица”);
6. Г-н Християн Петров (директор "Център за градска мобилност”)
7. Г-н Георги Пенчев (представител на Общество.бг);
8. Урб. Галина Алексова (председател на “Съюз на урбанистите в България”;
9. Арх. Бойка Къдрева (дирекция "Териториално планиране" в НАГ);
10. Г-жа Денница Кюранова (представител на инициативна гражданска група за нова наредба за обществените обсъждания);
11. Доц. Д-р Елена Димитрова (преподавател към катедра градоустройство в УАСГ).
12. Проф. Антоний Гълъбов (департамент политически науки в “Нов български университет”)

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 6

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 6

17:00 ч. 13.01.2017
гледания: 864

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 5

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 5

17:00 ч. 11.01.2017
гледания: 732

Обсъждане на насоки за съставяне на дългосрочна Визия за София

Обсъждане на насоки за съставяне на дългосрочна Визия за София

18:00 ч. 31.01.2017
гледания: 942

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 4

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 4

17:00 ч. 09.01.2017
гледания: 740

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 3

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 3

16:00 ч. 06.01.2017
гледания: 973

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 2

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 2

16:00 ч. 04.01.2017
гледания: 1489