Обсъждане на насоки за съставяне на дългосрочна Визия за София

18:00:00ч. 31.01.2017

 

Станете част от общественото обсъждане на предложение за насоки за съставяне на дългосрочна визия за София и крайградските територии. Предложението е изготвено през януари от координационен екип към направление "Архитектура и градоустройство".

В екипа участват: Ангел Георгиев - софтуерен специалист; Божидар Иванов - социолог; Любо Георгиев - архитект; Магдалена Кирчева - урбанист и Христо Харлов - архитект.

Координационният екип изготви предложението за насоки след поредица от публични срещи, на които граждански организации, експерти, администрация и бизнес споделиха мнение за това какви са възможностите за развитие на София, но и очертаха проблемите, чието разрешаване е необходимо да се търси. Екипът също така събра и синтезира редица съществуващи документи, които касаят управлението и планирането на града. Разгледани бяха и начините, по които други градове са съставили своите визии. Предложения за това какво да включва и как да бъде изградена Визията, бяха получени и по електронната поща. Също така беше направен мониторинг на онлайн дискусиите, които протичат в този момент по темата за градското пространство, както и бе проведена публична онлайн анкета.

Предложението за насоки описва начина, по който да бъде съставена Визия за София. То включва определение за визия, дефинира времевия и пространствения обхват, както и съдържа темите, които да бъдат засегнати във Визията. Основната част от документа се концентрира върху стъпките и принципите, които трябва да бъдат следвани, за да бъде съставена Визията, и завършва с описание на ефекта от нея.

Изграждането на Визията ще е успешен процес само, когато той включва както широк кръг от специалисти от разнообразни области, така и граждани, които заедно да определят приоритетите за развитие на града. Координацията и сътрудничеството между структурите на администрацията и общуването им с експерти, неправителствени организации и отделни граждани е ключово за създаването на работеща и споделена концепция.

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 6

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 6

17:00 ч. 13.01.2017
гледания: 864

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 5

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 5

17:00 ч. 11.01.2017
гледания: 732

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 4

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 4

17:00 ч. 09.01.2017
гледания: 755

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 3

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 3

16:00 ч. 06.01.2017
гледания: 974

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 2

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 2

16:00 ч. 04.01.2017
гледания: 1496

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 1

Работна среща по проект "Визия за София" - сесия 1

16:00 ч. 21.12.2016
гледания: 2173