Представяне на доклада за България в рамките на европейския семестър 2018

09:15:00ч. 23.03.2018

 

Представителството на Европейската комисия в България организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът покрива теми като  икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието.

Събитието ще бъде открито от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Основните заключения на доклада ще бъдат представени от Ищван Пал Секели, директор, генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" и Стефан Улсон, директор, генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия.

EU in 2018: Austrian priorities and Bulgarian achievements

EU in 2018: Austrian priorities and Bulgarian achievements

15:00 ч. 05.07.2018
гледания: 476

ЕС през 2018: Австрийските приоритети и българските постижения

ЕС през 2018: Австрийските приоритети и българските постижения

15:00 ч. 05.07.2018
гледания: 561

Представяне на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020

Представяне на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020

10:00 ч. 20.06.2018
гледания: 626

ЕС, ЕК, ЕИФ - Е, И? Как да (не) комуникираме Европа - граждански диалог

ЕС, ЕК, ЕИФ - Е, И? Как да (не) комуникираме Европа - граждански диалог

10:00 ч. 19.06.2018
гледания: 331

Citizens dialog about communications #EC

Citizens dialog about communications #EC

11:00 ч. 19.06.2018
гледания: 254

Citizens dialog with commissioner Vytenis Andriukaitis

Citizens dialog with commissioner Vytenis Andriukaitis

11:00 ч. 21.06.2018
гледания: 282

Граждански диалог с участието на комисар Витянис Андюкайтис

Граждански диалог с участието на комисар Витянис Андюкайтис

11:00 ч. 14.06.2018
гледания: 331

Citizen

Citizen's Dialogue with Commissioner Maria Gabriel

11:30 ч. 09.05.2018
гледания: 335

Бъдещето на младите в дигитална Европа - граждански диалог с еврокомисар Мария...

Бъдещето на младите в дигитална Европа - граждански диалог с еврокомисар Мария...

11:30 ч. 09.05.2018
гледания: 709

European Youth Conference Sofia 2018 Day 3

European Youth Conference Sofia 2018 Day 3

10:00 ч. 19.04.2018
гледания: 186