Citizen's Dialogue with Commissioner Maria Gabriel

11:30:01ч. 09.05.2018

 

EU in 2018: Austrian priorities and Bulgarian achievements

EU in 2018: Austrian priorities and Bulgarian achievements

15:00 ч. 05.07.2018
гледания: 475

ЕС през 2018: Австрийските приоритети и българските постижения

ЕС през 2018: Австрийските приоритети и българските постижения

15:00 ч. 05.07.2018
гледания: 558

Представяне на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020

Представяне на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020

10:00 ч. 20.06.2018
гледания: 618

ЕС, ЕК, ЕИФ - Е, И? Как да (не) комуникираме Европа - граждански диалог

ЕС, ЕК, ЕИФ - Е, И? Как да (не) комуникираме Европа - граждански диалог

10:00 ч. 19.06.2018
гледания: 330

Citizens dialog about communications #EC

Citizens dialog about communications #EC

11:00 ч. 19.06.2018
гледания: 253

Citizens dialog with commissioner Vytenis Andriukaitis

Citizens dialog with commissioner Vytenis Andriukaitis

11:00 ч. 21.06.2018
гледания: 282

Граждански диалог с участието на комисар Витянис Андюкайтис

Граждански диалог с участието на комисар Витянис Андюкайтис

11:00 ч. 14.06.2018
гледания: 331

Цифровизацията – възможност за растеж на регионите - граждански диалог с...

Цифровизацията – възможност за растеж на регионите - граждански диалог с...

09:00 ч. 28.05.2018
гледания: 492

Бъдещето на младите в дигитална Европа - граждански диалог с еврокомисар Мария...

Бъдещето на младите в дигитална Европа - граждански диалог с еврокомисар Мария...

11:30 ч. 09.05.2018
гледания: 707

Citizen

Citizen's Dialogue with Commissioner Vera Jourova

14:30 ч. 30.04.2018
гледания: 321