Обсъждане проекта за Закон за детето в Народно Събрание

10:00:00ч. 2012-01-12

 

Организатори: Съюзът на демократичните сили, Асоциация „Общество и ценности" и организация „Свобода за всеки"

Участници: родители, родителски организации, НПО, представители на политическите сили, законодателната и изпълнителната власти. (това в последствие ще го редактираме според това, което реално ще се случи)

Резюме: Целта на форума е да подложи на публично обсъждане представения от Министерството на труда и социалната политика законопроект за детето. В публичното пространство вече бяха чути достатъчно критични мнения, по отношение нуждата от подобен закон, духа и целите на подобен тип законодателство.
Същевременно темата е от изключително значение по отношение фундаментални принципи, залегнали в основата на модерното общество и българската конституция. Именно поради това е важно дебата по отношение закона за детето да не остане единствено в коридорите на Министерски съвет.
Основната задача на кръглата маса е да даде възможност на всички, за които темата за семейството, родителството и децата е от значение, да представят своята визия по отношение предложения законопроект, както и да очертаят насоки за развитие на българското законодателство, които да гарантират способността и правото на родителите да възпитават децата си и да носят отговорност за тяхното изграждане като личности, съобразно собствените си убеждения.

В случай, че не можете да присъствате на събитието, ние ще го излъчим на живо.

Глобална Великобритания в конкурентна епоха

Глобална Великобритания в конкурентна епоха

14:00 ч. 22.04.2021
гледания: 18

Кръгла маса за проекта за Закон за предучилищното и училищното образование в...

Кръгла маса за проекта за Закон за предучилищното и училищното образование в...

11:00 ч. 12.12.2012
гледания: 4879 | коментари: 1

Дебат - Онлайн гражданство с офлайн успехи @ Червената Къща

Дебат - Онлайн гражданство с офлайн успехи @ Червената Къща

00:00 ч. 17.01.2011
гледания: 7251