Видеоконферентни връзки

Проведете пълнокръвно събитие независимо от локацията на участниците

Хибридни събития 

Дискусия с отдалечени участници

  • Включване на допълнителни визуални материали (заставки, плочки с имена, подложки за презентация и multiview)
  • Подаване на видео сигнал към екрани в залата
  • Включване на видеоконферентните връзки към общия стрийм (Zoom, Teams)
  • Възможност за включване на превод (към залата и към участника)

Изцяло онлайн събитие

  • Изображение на цял екран на говорещия
  • Опция за двуезичност/многоезичност
  • Излъчване на други платформи
  • Включване на допълнителни визуални материали (заставки, плочки с имена, подложки за презентация и multiview)

Изпратете запитване