Видео Мапинг Шоу | LUNAR

3
2

Информация за събитието:

"Представи си” е вълнуващ разказ за гласовете, които живеят във всеки от нас и предопределят житейските ни решения. 3D мапингът бе част от изданието LUNAR, автори са MP Studio.

Още подробности: 

Клиент: Distinkt | Европейска комисия, Европейски парламент в България

Тип събитие: културно събитие

Локация Квадрат 500

Контакти

STREAMER.BG
ул. Искър 33
1000 София
България

Поискайте оферта

Колко камери ще са необходими?
Ще има ли презентация?
Ще се включват ли дистанционни лектори?
На коя платформа ще се излъчва събитието?
Какъв ще е достъпът до излъчването?