КАРНАВАЛ ГАБРОВО 2019 „МАСКИ ГОРЕ“

18:00:00ч. 18.05.2019

 

Карнавал Габрово се провежда всяка трета събота на месец май, в рамките на Международен фестивал на хумора и сатирата.

ЦЕЛ
Мисията на Габровския карнавал е утвърждаване на публичния образ на града като Столица на хумора и сатирата.

С реализиране на събитието Габрово предоставя неповторима възможност на всеки човек да бъде пряк участник в Карнавала, да изрази себе си, преобразявайки се, да иронизира социалната и политическа действителност, в която живее. Посланието към участниците и зрителите в Карнавала е да използват възможността да го съпреживеят  – да станат негови сътворци.

ПОДЦЕЛИ

  • изграждане и поддържане на карнавална традиция;
  • толериране на нестандартни форми на изяви и иновативни събития, като основни инструменти за създаване на хумористично и сатирично изкуство.
  • привличане на вниманието на медии и публики;
  • насърчаване на участието в събитието /лично и организирано/;

 

ОРГАНИЗАТОР
Основен организатор на Карнавал Габрово е Община Габрово.

Най-дружелюбната магическа конвенция на Балканите

Най-дружелюбната магическа конвенция на Балканите

19:15 ч. 31.03.2019
гледания: 2702