Газификация на дома с безвъзмездно финансиране

15:30:00ч. 2016-09-29

 

Представяне на програма DESIREE Gas и възможностите за безвъзмездно финансиране на газификацията на домa.

Основната цел на програма DESIREE Gas e да стимулира замяната на нискоефективни енергоизточници като електроенергията и твърдите горива в бита, за сметка на високоефективния природен газ. Пламен Михайлов, Ръководител проект, „Овергаз Мрежи“ АД представя възможностите на програмата на годишната среща на търговските партньори на BOSCH.