Редовно заседание на Висшия съдебен съвет

10:00:00ч. 18.02.2019