"Space for change / Пространство за промяна" - Видео стрийминг

12:30:00ч. 2014-10-17

 

Промяната не е само да мислиш, или говориш, но също така да действаш, да протегнеш ръка, да се свържеш отново с тялото си, с квартала и околната среда. Промяната означава да бъдат съживени ценностите, които сме изгубили и да развием опорните точки, от които те имат нужда. Изкуството е специалното умение да окуражаваш хората да преосмислят дългогодишни поведенчески модели и да търсят нови стратегии и идеи. Изкуството е публично благо. Но до каква степен артистът може да се превърне в истински агент на промяната и същевременно да запази импулса си за творчество и независимост? Пленарната среща на Международната среща за изпълнителски изкуства IETM Sofia ще бъде момент за фиксиране на нашето разнообразно Пространство за промяна - платформа за поставяне на спешни въпроси и формулиране на дълго чакани отговори.