Трети годишен форум „Отговорни производители“

10:30:00ч. 28.04.2021

 

FMCG & Retail: Стойност в прогрес

През 2021 г. стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен начин на живот неминуемо ще е сред основните двигатели за още трансформации и иновации сред участниците на FMCG & Retail пазара.
Не само връзката „производител – търговец – краен потребител” обаче определя динамиката в сектора. Добрите управленски модели, екологичните стандарти, приносът към икономиката, към пазара на труда и към социалната среда ще са водещите вътрешни и външни движещи сили в стратегиите за устойчив растеж на FMCG и Retail компаниите.
В третото издание на форума „Отговорни производители” на списание „Мениджър” представители на бизнеса, на браншови, институционални и неправителствени организации очертават много по-мащабната картина на влияние, което секторът за бързооборотни стоки има върху икономическата, екологичната и социалната среда в България.
XII Зелен форум на Мениджър

XII Зелен форум на Мениджър

10:30 ч. 22.06.2021
гледания: 75

Трябва ли да се страхуваме от роботите?

Трябва ли да се страхуваме от роботите?

15:00 ч. 06.04.2021
гледания: 85