Интерактивен проект "Отпечатък"

19:00:00ч. 2021-02-28

 

Гледайте на живо един знак, осем символа, интерактивен проект Отпечатък. Безсловесна история, намерила пътя си от миналото до нас.