Форум "София: 2050" - част 5 - Изследване на нагласите към предложените цели

16:30:00ч.  2019-09-02

 

Представяне на изследване на нагласите към предложените цели и предложение за механизъм за прилагане на Визията